İthalat Hizmetleri

Dış ticaret mevzuatında ithalat, Gümrük Kanunu’nda, serbest dolaşıma giriş rejimi olarak değerlendirilmekte ve ekonomik etkili gümrük rejimlerinden sayılmaktadır. Ekonomik etkili rejimi olarak tarif edilen ithalat işlemi, gümrük uygulamaları açısından, beyan ve beyanın sonucu, ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle rejim beyanı yapılmadan önce titiz bir incelemeyi gerektireceğinden, eşyanın kıymeti, gümrük tarifesi, rejimi, dış ticaret uygulamalarının etkileri gibi hususlarının net tanımlanmasıyla mümkündür. Söz Gümrük Müşavirliği, yükümlüsünden ithalata ait vesaikleri aldığı andan itibaren bu hususları inceler ve gerekli bilgilendirmeyi yapar. Gerekli incelemenin olumlu sonuçlanması halinde, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile gümrük beyanını yaparak işlemlerini başlatmış olur. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin gümrük onayı neticesinde, eşyanın gümrük muayene kriteri belirlendikten sonra, işlemleri takip ederek sonlandırılmasını gerçekleştirir. Yatırım teşvik, dâhilde işleme, geçici ithalat, bedelsiz ithalat ve gümrük kontrolü altında işleme rejimleri kapsamındaki işlemler, Söz Gümrük Müşavirliği tarafından bu kapsamda yapılmaktadır.

Söz Gümrük Müşavirliği - İthalat Hizmetleri