Hukuki Danışmanlık

Söz Gümrük Müşavirliği, hizmet verdiği firmaların gümrük ve dış ticaretle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarını, bünyesinde yer alan uluslararası şirketlerin gümrük, vergi ve ceza hukuku alanında avukatlığını üstlenen hukukçular ve gümrük idaresinde yönetici pozisyonundan emekli kişilerle çözüme kavuşturmakta ve böylece en doğru ve hızlı sonuca ulaşmayı amaçlamaktadır. Kambiyo, dış ticaret ve gümrük mevzuatının karmaşıklığı ve sürekli değişiklik göstermesi, hukuki alanda uzmanlığı ve bilgiyi gerektirdiğinden, mevzuat ile genel hükümler arasında bağlantı kurabilmeyi zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle Söz Gümrük Müşavirliği’nce verilecek hukuki bilgi ve hizmetler, yükümlülerin daha kolay sonuca ulaşmasına vesile olacağı muhakkaktır. Bu husus dikkate alındığında, firmalarımız için aynı bir güvence oluşturacaktır. Verilecek bilgi ve yönlendirmeler sonucunda, konunun kaçakçılık suçlaması boyutuna ulaşmaması da sağlanmaktadır. Söz Gümrük Müşavirliği, gümrük idarelerince eşyanın ithali sırasında veya sonrasında, gelir eksikliğine konu edilen, hiç ödenmediği ve/veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen gümrük vergi ve resimlerine karşı gümrük idaresine düzeltme talebinde bulunulması, vergi mahkemelerinde dava açılması hususlarında da yükümlülere hukuki destek sunmaktadır. Ayrıca Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda belirtilen kaçakçılık ve kabahat fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılarak, teorik savunmaların ne şekilde yapılması gerektiğine dair hukuksal destek sunarak yükümlülerin haklarının korunmasına çalışmaktadır. Çalışma felsefemizde de dile getirildiği üzere, çağımızın bilgi çağı olması, dış ticaret uygulamalarını düzenleyen mevzuatın karmaşık olması sebebiyle, firmaların bu karmaşıklık içerisinde ticari rekabet edebilmesi açısından bilgi ön plana çıkmaktadır. Dış ticaret ve gümrük mevzuatı ile gümrüklerde tatbik edilen diğer mevzuatlarda ve bu mevzuatların uygulamalarında yaşanan gelişmeler hakkında anında bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi zamanında ve doğru kullanmak rekabet üstünlüğünün ve maliyetlerin düşürülmesinin asli bir unsuru haline gelmiştir.

Söz Gümrük Müşavirliği - Hukuki Danışmanlık