Hizmetlerimiz

Söz Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti., Gümrük Kanunu’nun 5. maddesi çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir. Yükümlülere, gümrükleme, dış ticaret, ithalat, ihracat işlem ve çözümlerinin yanı sıra, kamu idarelerindeki her türlü belgenin alım ve takip hizmetlerini de verilmektedir. Yükümlülerin, kamu idareleri, özel kuruluşlar ve taşeron firmalarla olan muhtelif işlemlerini, uzman ekibimiz tarafından çözümlenmesi için gerekli titizlikle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, yükümlülere sunduğumuz hizmetlerimiz;

 • Dış ticaret mevzuatı konusunda bilgilendirme
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti
 • Hukuki Danışmanlık
 • Form A belgesi uygulanması ve yasal mevzuat konusunda bilgi verilmesi
 • A.TR, EUR-1 belge düzenlenmesi
 • TSE - CE mevzuatı ve uygulamaları konusunda genel bilgi ve hizmetin sunulması
 • Serbest bölge uygulamaları
 • Genel/özel antrepo uygulamaları
 • Transit ticaret ve transit işlemleri
 • Dâhilde işleme, yatırım teşvik, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, tam/kısmi muafiyet kapsamında geçici ithalat, taşıt giriş ve çıkış işlemlerine dair mevzuat desteği
 • Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması amacıyla durdurma başvurularının takibi
 • Sigorta işlemleri
 • Taşımacılık organizasyonları
 • Yolcu, taşıt, sakat araçları ve fuar işlemlerinde kullanılan mevzuat teknik desteği ve işlemlerin yapılması
 • Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş eşya ithalatında teknik destek ve izinlerin alınmasına dair müracaat takip işlemleri
 • Bağlayıcı tarife ve menşe bilgisi başvuruları ve takibi
Uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hususunda, itirazlar, savunmalar ve idari yargı dosyalarının hazırlanması konusunda destek sunularak bu tür işlemlerin takip ve sonuçlandırılması uzman hukukçularımız tarafından yapılmaktadır.


Söz Gümrük Müşavirliği - Hizmetlerimiz