4458 ve 5607 Say Kanun Kapsamında Araçların İade
Gümrükler Genel Müdürlüğü:Bilindiği üzere, 19/7/2019 tarihli, 30836 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/7/2019 tarihli, 7186 no.lu “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 4458 sayılı Gümrük Kanununa geçici 10 uncu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa geçici 11 inci madde eklenmiştir.
Devamını Okumak İçin Tıklayınız...  
Haberi Okudum